Zavádění lepku

Správná interpretace doporučení ESPGHANu v souvislosti se zaváděním lepku a výlučným kojením do 6 měsíců.Evropská společnost pro pediatrickou gastroenterologii, hematologii a výživu (ESPGHAN) vydala v roce 2008 doporučení, která zahrnovala kromě jiného i řešení otázky, kdy zavádět lepek do stravy dítěte. Nepochopení těchto doporučení v souvislosti s kojením vedlo k mnoha otázkám týkajících se délky výlučného kojení do 6 měsíců.

Je důležité vědět, že doporučením ESPGHAN-u se nijak nemění doporučení o délce výlučného kojení. Stále je v platnosti pravidlo, že výlučné kojení má trvat přibližně 6 měsíců a tuhá strava (včetně lepku) se u výlučně kojeným dětí má zavádět přibližně kolem 6. ukončeného měsíce.
Aktuální doporučení ESPGHAN-u je nutno chápat tak, že lepek je nejideálnější zavést během trvání kojení a v malých množstvích. Protože kojení má ochranný význam. Riziko vzniku celiakie je možno snížit – právě kojením v době, kdy je lepek zaváděn a pokračováním v kojení i po zavedení lepku. Pokud zavedení lepku provází kojení, tehdy je zavedení lepku nejbezpečnější.

1. Studie o které se ESPGHAN opírá naznačují, že riziko vzniku celiakie je nižší, pokud je v době zavádění potravin s obsahem lepku dítě ještě kojeno, přičemž je pravděpodobně výhodnější nabízet mu tyto potraviny v malých množstvích.
2. Riziko vzniku celiakie se ještě sníží, pokud se děti kojí i nadále po zavedení lepku.
Jestliže kojení trvá je bezpečnější odložit zavedení lepku do vyššího věku za současného kojení, které bude pokračovat i po jeho zavedení. Jinými slovy, podstatná je skutečnost, že zavádění lepku provází kojení, ne časový údaj, kdy ho zavést. Je dokázáno, že dlouhodobé kojení snižuje riziko vzniku celiakie. Proto je třeba matky podporovat ve výlučném kojení přibližně do 6 měsíce a dalším kojení společně se zaváděním příkrmů minimálně do dvou let a potom dále do přirozeného odstavení. Samotný ESPGHAN zdůrazňuje, že výlučné kojení přibližně do 6 měsíce je žádoucím cílem.
Vzhledem k tomu, že se zdá, že kojení v době zavádění potravin s obsahem lepku a následné kojení po zavedení lepku snižuje riziko vzniku celiakie, je pravděpodobně vhodné, aby matka, která neplánuje kojit delší dobu, zavedla lepek mezi prvními příkrmy, tj. v době, kdy ještě kojí.
Dokument ESPGHAN-u v situaci, kdy dítě není kojeno anebo brzy nebude kojeno, doporučuje, že lepek se může zavést od ukončného 4. měsíce do 7. měsíce života dítěte. Toto doporučení se však týká výlučně dětí, u kterých z nějakého důvodu očekáváme, že budou zanedlouho odstaveny.
Aby se situace vyjasnila, požádali jsme o stanovisko samotný ESPGHAN a za ESPGHAN odpověděla profesorka Hania Szajewska: „Žádoucím cílem je výlučné kojení přibližně do 6 mesíců, částečné kojení jako i kojení kratší dobu jsou však také cenné,“ cituje vyjádření ESPGHAN-u prof. Szajewska.
Za nepravdivé považuje prof. Szajewska tvrzení, že s příkrmy by se mělo začít u všech dětí už od ukončeného 4. měsíce. Doporučení výlučného kojení jen do 4. měsíce tedy neodpovídá vyjádření ESPGHAN.u ani Světové zdravotnické organizace. Prof. Hania Szajewska z ESPGHAN-u dále zhrnula doporučení týkající se lepku a výlučného kojení do 6 měsíců do dvou situací:
1. Dítě, které je výlučně kojeno do 6 měsíců V případě, že mluvíme o dítěti, které je výlučně kojno 6 měsíců a matka plánuje pokračovat v kojení i dále (po ukončeném 6. měsíci), doporučení ESPGHAN-u se pro tuto situace mají interpretovat tak, že matka by měla začít zavádět příkrmy po ukončném 6. měsíci a mezi prvními přikrmy má dítěti nabídnout potraviny s obsahem lepku (v malých množstvích).
2. Dítě které není kojeno (případně bylo kojeno kratší dobu než 6 měsíců) V případě dítěte u kterého z nějakého důvodu očekáváme, že nebude moci být výlučně kojeno 6 měsíců, případně, že bude kojeno kratší dobu než 6 měsíců doporučuje prof. Szajewska zavést lepek v malých množstvích mezi příkrmy již v 5. měsíci života dítěte, dokud matka ještě kojí.
„Rozhodujícím činitelem je na základě současných důkazů fakt, jestli je dítě při zavádění lepku nadále kojeno,“ zdůrazňuje prof. Szajewska z ESPGHAN-u. Závěrem ESPGHAN uvádí, že z hlediska snížení rizika celiakie není důležitý věk dítěte, ve kerém zavedeme lepek, ale fakt, jestli je ještě dítě v této době kojeno a že riziko celiakie je jestě nižší, pokud se v kojení pokračuje i dále, po zavedení lepku do stravy dítěte.
Tento materiál se může kopírovat a šířit bez předcházejícího svolení s podmínkou, že není použit v žádném kontextu, který by porušoval Mezinárodní kodex WHO o marketingu náhrad mateřského mléka (1981) ve znění následných rezolucí WHA. Pokud nevíte, co to přesně znamená, napište na dojecnie@mamila.sk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *